10:52   22-03-2019

Vacatures

Op dit moment heeft de KBU de volgende vacatures:

  • Es-cornet
  • Bes-bas
  • Timpany & Melodisch Slagwerk (Mallets)

Heeft u interesse om in een brassband samen muziek te maken, en bespeelt u een van boven genoemde instrumenten; neem dan contact op met de voorzitter Tel:06-27207001 of mail naar voorzitter@koninklijkebrassbandutrecht.nl.