11:35   22-03-2019

Geschiedenis


Van muziekvereniging Post- en Telegraafbeambten tot Koninklijke Brassband Utrecht 1903 - 2010

                     


Muziek en post, dat hoort bij elkaar. Wie kent niet de beroemde ‘posthoorn’, die gebruikt werd om de komst van de postkoets aan te kondigen. En voor dat instrument werden in de loop der jaren talloze muziekstukken gecomponeerd, waarvan de beroemdste misschien wel de ‘Posthoorn-galop’ is, gecomponeerd door de duitse cornettist Hermann Koenig. Onze hedendaagse cornet is trouwens ook een rechtstreekse afstammeling van de posthoorn. Geen wonder dan ook dat er binnen de nederlandse posterijen al vroeg de behoefte ontstond om in verenigingsverband muziek te maken. 

En zo ontstond in maart 1903 uit de zang– en toneelvereniging van Post- en Telegraafbeambten de muziekvereniging “ Onder Ons “. Uit de notulen van de vereniging van 1905 kan worden opgemaakt, dat er toen zowel koper- als ook houtblazers meespeelden. In 1910 werd het eerste vaandel aangeschaft en dat was er de oorzaak van dat de vereniging de naam Postfanfare “Onder Ons“ kreeg.

Vanaf 1938 brak een moeilijke tijd aan voor de vereniging. De mobilisatie van Nederland deed zijn invloed gelden op het maatschappelijke en culturele leven. Toen in 1940 de oorlog uitbrak werden de repetities opgeschort en gedurende de oorlogsjaren leidde de vereniging een passief bestaan. 

Maar in 1945 werd de draad weer opgepakt en werden er weer repetities gehouden. Hierna volgde voor de postfanfare een periode van grote bloei. Het ledental groeide naar 70 muzikanten en het muzikale peil nam gestaag toe. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de postfanfare in 1953 werd het orkest het predikaat “Koninklijk” verleend. De officiële naam werd vanaf dat moment: Koninklijke Utrechtse PTT Fanfare “Onder Ons “.

Na deze periode van grote bloei, daalde het ledental echter gestaag. Zozeer zelfs dat het uiteindelijk niet mogelijk bleek een volledige fanfare bezetting te blijven invullen. Het bestuur besloot in 1972 omwille van het teruglopende ledental de fanfare om te vormen tot een brassband. Een brassband kan immers met een aanzienlijk kleiner aantal leden toch een volledige bezetting vormen (zie ook “Iets over de achtergrond van de brassband”) . Zo ontstond in dat jaar de Koninklijke Utrechtse PTT Brassband, maar nog steeds als onderdeel van de Nederlandse Posterijen. 

Met de naamswijzigingen van de PTT veranderde in de loop van de daaropvolgende jaren ook een aantal keren de naam van de Koninklijke Utrechtse PTT Brassband. In  2003, notabene het jaar dat het orkest 100 jaar bestaat, werd de naam veranderd in Koninlijke TPG Brassband Utrecht. En drie jaar later, in 2006, was het opnieuw raak en moest de naam worden veranderd in Koninklijke TNT Brassband Utrecht.

Uiteindelijk besloot de directie van TNT Postgroep dat er binnen de bedrijfsvereniging van de organisatie niet langer plaats was voor een ‘eigen’ orkest. Er werden besprekingen gestart om het orkest te verzelfstandigen. Met een royaal gebaar kreeg het orkest als bruidschat het complete instrumentarium en de muziek-bibliotheek mee, maar moest het vanaf oktober 2010 verder volledig op eigen benen staan. 

Zo ontstond op 21 oktober 2010 de KONINKLIJKE BRASSBAND UTRECHT. Een zelfstandige brassband die uitkomt in de 2e afdeling sectie brassband, van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen.

Een aantal hoogtepunten uit de recente geschiedenis:

  • 2005 KNFM concours promotie van 3e naar 2e divisie brassband.

  • 2005 landelijk KNFM concours, 1e in de 3e divisie.

  • 2006 landelijk KNFM concours, 1e in de 2e divisie.

  • 2007 13e Open Franse Brass Band kampioenschappen in Amboise, 2e plaats, 1e divisie.

  • 2008, concertconcours KNFM, Zaandam, Zaantheater, 82,25 punten.

  • 2010, 16e Open Franse Brass Band kampioenschappen in Amboise, 2e plaats, 2e divisie.

  • 2012, concerconcours KNFM, Vlissingen, 80 punten

  • 2014, concertconcours KNMO, Ijsselstein, 80 punten