10:56   22-03-2019

Ereleden

Leden die zich gedurende een lange periode dienstbaar hebben gemaakt aan de brassband of een langdurig lidmaatschap kennen, kunnen door het bestuur worden benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste. De Koninklijke Brassband Utrecht kent momenteel de volgende ereleden en leden van verdienste:

Ereleden:

Cor Stellaard  Erevoorzitter (in 2011 50 jaar lid)
Anton de Bil  Erelid (in 2011 50 jaar lid)
Cor Daalmeijer Erelid

 

Leden van verdienste:

Jan van Boggelen
Frank Grootvelt
Cor Kulk
Nico Mackaay
Antonio Mauro
Rien Rakké
René Rakké