10:50   22-03-2019

Donateurs

Een brassband kost geld. Veel geld zelfs. Naast uitgaven voor een repetitieruimte, nieuwe muziek, honorering van de dirigent en uniformen, is met name de aanschaf van nieuwe instrumenten een kostbare aangelegenheid. Een compleet instrumentarium van een brassband (zie ook “de Brassband”) kost bij het hedendaags prijspeil (2012) ongeveer € 115.000,- .

Gelukkig hoeven niet alle instrumenten gelijktijdig te worden vervangen en gaan de meeste instrumenten zo’n 10-15 jaar mee, maar als er iets vervangen moet worden, moeten er middelen beschikbaar zijn. Die middelen verwerven wij door middel van contributie, opbrengsten uit activiteiten en een bescheiden subsidie van de gemeente Utrecht.  Die subsidie wordt in het kader van de bezuinigingen bovendien afgebouwd.

Maar dat is helaas niet voldoende. Zonder donateurs kan ons orkest dan ook niet blijven voortbestaan. U bent dus belangrijk voor ons! U kunt ons steunen door donateur te worden. Dit kan al door middel van een jaarlijkse bijdrage vanaf € 12,- (maar meer mag vanzelfsprekend ook). U kunt hiervoor een email sturen aan de secretaris van de Koninklijke Brassband Utrecht (secretaris@koninklijkebrassbandutrecht.nl).

Als donateur ontvangt u natuurlijk ook iets van ons terug: twee gratis kaarten voor ons jaarlijks donateursconcert! Daarnaast is het mogelijk om als donateur via email onze periodieke nieuwsbrief te ontvangen, zodat u steeds uit de eerste hand op de hoogte blijft van de activiteiten van de band. 

Indien u het op prijs stelt om een éénmalige bijdrage aan de Koninklijke Brassband Utrecht te doen, kan dit door overmaking op onze rekening: NL 96 INGB 0000 210043.

Daarnaast zijn wij ook een goed doel in de Vriendenloterij. Dit betekent dat u kunt gaan meespelen met de Vriendenloterij en mooie prijzen winnen, maar tevens ook de brassband steunt. Dit is een win win situatie en u steunt ons er ook zeer goed mee daar de helft van de lotprijs wordt overgemaakt aan de brassband! U kunt zich hier op deze link aanmelden voor de vriendenloterij. Wanneer u al lid bent van de vriendenloterij kunt u uw goede doel ook wijzigen in de Koninklijke Brassband Utrecht, u kunt ze bereiken via hun contact-pagina.

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!