De Brassband

Een brassband is een orkestvorm met koperen blaasinstrumenten en een percussiesectie. De brassband komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk.

Ontstaan ten tijde van de Industriële Revolutie, waren brassbands aanvankelijk vaak verbonden aan de Engelse mijnen en fabrieken en waren zij bedoeld als afleiding voor, en verheffing van, de werkende klasse. De vereiste muzikale vaardigheden waren niet al te groot en de bands kenden een relatief kleine bezetting, zodat er niet zoveel leden nodig waren om een volwaardig repertoire te kunnen spelen.

Daarnaast maakte ook het Leger des Heils, dat in Engeland werd opgericht onder de naam “The Salvation Army”, voor hun openlucht evangelisatie-bijeenkomsten graag gebruik van brassbands als welkom middel om luidruchtige dronkaards te overstemmen. 

Maar de brassband beweging verbeterde gestaag haar muzikale niveau en steeg in maatschappelijk aanzien. Gaandeweg gingen ook steeds meer componisten repertoire voor brassbands schrijven. Sommigen naast hun ‘normale’ composities (zoals Ralph Vaughn Williams en Herbert Howells), en anderen zelfs exclusief voor brassband (zoals Eric Ball en Philip Sparke). 

Vanuit Engeland werd de brassband geëxporteerd naar de voormalige koloniën van het Verenigd Koninkrijk en brassbands zijn dan ook te vinden van Australië tot Oeganda en van India tot Canada. Voornamelijk via het Leger des Heils waaide het  fenomeen tenslotte aan het einde van de 19e eeuw over naar het vasteland van Europa, waar het met name in Nederland en de Scandinavische landen snel aan populariteit won. De laatste decennia van de 20e eeuw vormden zich echter ook veel (en kwalitatief uitstekende) brassbands in de duits-sprekende landen, België en zelfs in Frankrijk. 

Zo ontstond vanuit Engeland in de loop van bijna twee eeuwen een brassband beweging die een enorme vlucht nam en waarvan het muzikale niveau, zowel binnen het Leger des Heils als daarbuiten, naar grote hoogten rees.

Een brassband kent een strikte bezetting, bestaande uit: 

Een cornet sectie:

                                ▪ E♭ sopraancornet / B♭ principal cornet / B♭ solocornet (3x)
                                ▪ B♭ repianocornet / B♭ 2de cornet (2x) / B♭ 3de cornet (2x)

En een (alt) hoorn sectie:

                                 ▪ B♭ flügelhorn (buiten brassbands bugel genoemd)
                                 ▪ E♭ soloalthoorn / E♭ 1ste althoorn / E♭ 2de althoorn

Vervolgens zijn er de euphoniums en baritons:

                                 ▪ B♭ solo euphonium / B♭ 2de euphonium
                                 ▪ B♭ 1ste bariton / B♭ 2de bariton

Gevolgd door de trombones:

                                  ▪ B♭ solotrombone / B♭ 2de trombone /  bastrombone

Daarna de bassen (of tuba’s):

                                  ▪ B♭ bas (2x) / E♭ bas (2x)

En tenslotte:

                                   ▪ de percussie sectie, meestal bestaande uit één drummer, één paukenist en één
                                     slagwerker voor voor de mallets.

Samen met harmonie en fanfare vormt de brassband het kopermuziek-trio “harmonie, fanfare en brassband”, ook wel HaFaBra genoemd.

Een brassband. Hier de wereldberoemde Black Dyke Band, zonder twijfel de meest legendarische brassband en veelvuldig Engels -, Europees Kampioen.